Schedule

Mon
Jun 1
Tue
Jun 2
Wed
Jun 3
Thu
Jun 4
Fri
Jun 5
Sat
Jun 6
Sun
Jun 7
Mon
Jun 8
Tue
Jun 9
Wed
Jun 10
Thu
Jun 11
Fri
Jun 12
Sat
Jun 13
Timezone
2:00am
4:30am
RED 2
RED 2
CC
DV
4:30am
5:30am
NCIS
Marine Down
CC
DV
5:30am
6:00am
The Guest Book
Counting Problems
CC
6:00am
7:00am
Lost Girl
It's A Fae, Fae, Fae, Fae World
CC
DV
7:00am
9:00am
A Fighting Man
A Fighting Man
CC
9:00am
11:00am
Dead on Campus
Dead on Campus
CC
DV
11:00am
1:00pm
A Fighting Man
A Fighting Man
CC
1:00pm
3:00pm
Dead on Campus
Dead on Campus
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
Status Update
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Patience
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
No Good Deed
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Status Update
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Patience
CC
DV
8:00pm
9:00pm
FBI
Pilot
CC
DV
9:00pm
10:00pm
CC
10:00pm
10:30pm
Schitt's Creek
The Cup Runneth Over
CC
DV
10:30pm
11:00pm
Schitt's Creek
The Drip
CC
DV
11:00pm
11:30pm
Schitt's Creek
Don't Worry It's His Sister
CC
DV
11:30pm
12:00am
Schitt's Creek
Bad Parents
CC
DV
12:00am
1:00am
NCIS
Status Update
CC
DV
1:00am
2:00am
NCIS
Patience
CC
DV
2:00am
3:00am
NCIS
No Good Deed
CC
DV
3:00am
4:00am
CC
4:00am
4:30am
Schitt's Creek
The Cup Runneth Over
CC
DV
4:30am
5:00am
Schitt's Creek
The Drip
CC
DV
5:00am
5:30am
Schitt's Creek
Don't Worry It's His Sister
CC
DV
5:30am
6:00am
Schitt's Creek
Bad Parents
CC
DV
6:00am
7:00am
Lost Girl
Where There's A Will There's A Fae
CC
DV
7:00am
9:00am
Eat, Play, Love
Eat, Play, Love
CC
DV
9:00am
11:00am
Not With His Wife
Not With His Wife
CC
11:00am
1:00pm
Eat, Play, Love
Eat, Play, Love
CC
DV
1:00pm
3:00pm
Not With His Wife
Not With His Wife
CC
3:00pm
4:00pm
NCIS
Lost In Translation
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Troll
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
The Lost Boys
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Lost In Translation
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Troll
CC
DV
8:00pm
9:00pm
FBI
Crossfire
CC
DV
9:00pm
11:30pm
Constantine (2005)
Constantine (2005)
CC
DV
11:30pm
12:30am
NCIS
Lost In Translation
CC
DV
12:30am
1:30am
NCIS
Troll
CC
DV
1:30am
2:30am
NCIS
The Lost Boys
CC
DV
2:30am
5:00am
Constantine (2005)
Constantine (2005)
CC
DV
5:00am
6:00am
FBI
Crossfire
CC
DV
6:00am
7:00am
Lost Girl
Oh Kappa, My Kappa
CC
DV
7:00am
9:00am
Deadly Secrets By The Lake: Part 1
Deadly Secrets By The Lake: Part 1
CC
DV
9:00am
11:00am
Her Stolen Past
Her Stolen Past
CC
DV
11:00am
1:00pm
Deadly Secrets By The Lake: Part 1
Deadly Secrets By The Lake: Part 1
CC
DV
1:00pm
3:00pm
Her Stolen Past
Her Stolen Past
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
Neverland
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Stop The Bleeding
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
Personal Day
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Neverland
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Stop The Bleeding
CC
DV
8:00pm
9:00pm
NCIS
Judge, Jury...
CC
DV
9:00pm
11:00pm
Catwoman (2004)
Catwoman (2004)
CC
DV
11:00pm
12:00am
NCIS
Judge, Jury...
CC
DV
12:00am
1:00am
NCIS
Neverland
CC
DV
1:00am
2:00am
NCIS
Stop The Bleeding
CC
DV
2:00am
3:00am
NCIS
Personal Day
CC
DV
3:00am
5:00am
Catwoman (2004)
Catwoman (2004)
CC
DV
5:00am
6:00am
NCIS
Judge, Jury...
CC
DV
6:00am
7:00am
Lost Girl
Faetal Attraction
CC
DV
7:00am
9:00am
A Mother on the Edge
A Mother on the Edge
CC
DV
9:00am
11:00am
Girl in the Bunker
Girl in the Bunker
CC
DV
11:00am
1:00pm
A Mother on the Edge
A Mother on the Edge
CC
DV
1:00pm
3:00pm
Girl in the Bunker
Girl in the Bunker
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
Incognito
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Double Trouble
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
Lockdown
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Incognito
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Double Trouble
CC
DV
8:00pm
9:00pm
FBI: Most Wanted
Prophet
CC
DV
9:00pm
12:00am
Need for Speed
Need for Speed
CC
DV
12:00am
1:00am
NCIS
Incognito
CC
DV
1:00am
2:00am
NCIS
Double Trouble
CC
DV
2:00am
3:00am
NCIS
Lockdown
CC
DV
3:00am
6:00am
Need for Speed
Need for Speed
CC
DV
6:00am
7:00am
Lost Girl
Dead Lucky
CC
DV
7:00am
9:00am
Pretty Little Addict
Pretty Little Addict
CC
DV
9:00am
11:00am
Dying to be Loved
Dying to be Loved
CC
DV
11:00am
1:00pm
Pretty Little Addict
Pretty Little Addict
CC
DV
1:00pm
3:00pm
Dying to be Loved
Dying to be Loved
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
Viral
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
16 Years
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
Saviors
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Viral
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
16 Years
CC
DV
8:00pm
9:00pm
FBI: Most Wanted
Ghosts
CC
DV
9:00pm
12:00am
Battleship
Battleship
CC
DV
12:00am
2:30am
Edge of Tomorrow
Edge of Tomorrow
CC
DV
2:30am
5:00am
Independence Day: Resurgence
Independence Day: Resurgence
CC
DV
5:00am
6:00am
FBI: Most Wanted
Ghosts
CC
DV
6:00am
8:00am
Center Stage: On Pointe
Center Stage: On Pointe
CC
8:00am
10:00am
Baby Monitor Murders
Baby Monitor Murders
CC
DV
10:00am
10:30am
Border Security
Border Security - 4090
CC
DV
10:30am
1:00pm
Independence Day: Resurgence
Independence Day: Resurgence
CC
DV
1:00pm
3:30pm
Terminator 3: Rise of the Machines
Terminator 3: Rise of the Machines
CC
DV
3:30pm
6:30pm
Battleship
Battleship
CC
DV
6:30pm
9:00pm
Edge of Tomorrow
Edge of Tomorrow
CC
DV
9:00pm
11:30pm
Independence Day: Resurgence
Independence Day: Resurgence
CC
DV
On Now
11:30pm
2:00am
Terminator 3: Rise of the Machines
Terminator 3: Rise of the Machines
CC
DV
Up Next
2:00am
4:30am
San Andreas
San Andreas
CC
DV
4:30am
5:30am
NCIS
Left For Dead
CC
DV
5:30am
6:00am
The Guest Book
Killer Party
CC
6:00am
7:00am
Continuum
Lost Hours
CC
DV
7:00am
9:00am
A Killer in My Home
A Killer in My Home
CC
DV
9:00am
9:30am
Schitt's Creek
The Cup Runneth Over
CC
DV
9:30am
10:00am
Schitt's Creek
The Drip
CC
DV
10:00am
10:30am
Schitt's Creek
Don't Worry It's His Sister
CC
DV
10:30am
11:00am
Schitt's Creek
Bad Parents
CC
DV
11:00am
1:30pm
G.I. Joe: Retaliation
G.I. Joe: Retaliation
CC
DV
1:30pm
4:00pm
San Andreas
San Andreas
CC
DV
4:00pm
6:30pm
G.I. Joe: The Rise of Cobra
G.I. Joe: The Rise of Cobra
CC
6:30pm
9:00pm
G.I. Joe: Retaliation
G.I. Joe: Retaliation
CC
DV
9:00pm
11:30pm
San Andreas
San Andreas
CC
DV
11:30pm
2:00am
G.I. Joe: The Rise of Cobra
G.I. Joe: The Rise of Cobra
CC
2:00am
4:30am
G.I. Joe: Retaliation
G.I. Joe: Retaliation
CC
DV
4:30am
5:30am
NCIS
Eye Spy
CC
DV
5:30am
6:00am
The Guest Book
Two Steps Forward, One Step Back
CC
6:00am
7:00am
Lost Girl
Food For Thought
CC
DV
7:00am
9:00am
Foolproof
Foolproof
CC
DV
9:00am
11:00am
Abducted: The Mary Stauffer Story
Abducted: The Mary Stauffer Story
CC
DV
11:00am
1:00pm
Foolproof
Foolproof
CC
DV
1:00pm
3:00pm
Abducted: The Mary Stauffer Story
Abducted: The Mary Stauffer Story
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
Day In Court
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Blood Brothers
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
Spinning The Wheel
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Day In Court
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Blood Brothers
CC
DV
8:00pm
9:00pm
FBI
Family Man
CC
DV
9:00pm
10:00pm
Crash Into Me
CC
10:00pm
10:30pm
Schitt's Creek
The Cabin
CC
DV
10:30pm
11:00pm
Schitt's Creek
Wine & Roses
CC
DV
11:00pm
11:30pm
Schitt's Creek
Turkey Shoot
CC
DV
11:30pm
12:00am
Schitt's Creek
Allez Vous
CC
DV
12:00am
1:00am
NCIS
Day In Court
CC
DV
1:00am
2:00am
NCIS
Blood Brothers
CC
DV
2:00am
3:00am
NCIS
Spinning The Wheel
CC
DV
3:00am
4:00am
Crash Into Me
CC
4:00am
4:30am
Schitt's Creek
The Cabin
CC
DV
4:30am
5:00am
Schitt's Creek
Wine & Roses
CC
DV
5:00am
5:30am
Schitt's Creek
Turkey Shoot
CC
DV
5:30am
6:00am
Schitt's Creek
Allez Vous
CC
DV
6:00am
7:00am
Lost Girl
ArachnoFaebia
CC
DV
7:00am
9:00am
Yesterday, Today, and Tomorrow
Yesterday, Today, and Tomorrow
CC
9:00am
11:00am
VC Andrews' Web of Dreams
VC Andrews' Web of Dreams
CC
DV
11:00am
1:00pm
Yesterday, Today, and Tomorrow
Yesterday, Today, and Tomorrow
CC
1:00pm
3:00pm
VC Andrews' Web of Dreams
VC Andrews' Web of Dreams
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
Sister City
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Déjà Vu
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
Decompressed
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Sister City
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Déjà Vu
CC
DV
8:00pm
9:00pm
FBI
Green Birds
CC
DV
9:00pm
11:00pm
Jonah Hex
Jonah Hex
CC
DV
11:00pm
12:00am
NCIS
Sister City
CC
DV
12:00am
1:00am
NCIS
Déjà Vu
CC
DV
1:00am
2:00am
NCIS
Decompressed
CC
DV
2:00am
3:00am
FBI
Green Birds
CC
DV
3:00am
5:00am
Jonah Hex
Jonah Hex
CC
DV
5:00am
6:00am
FBI
Green Birds
CC
DV
6:00am
7:00am
Lost Girl
Vexed
CC
DV
7:00am
9:00am
Death of a Cheerleader
Death of a Cheerleader
CC
DV
9:00am
11:00am
VC Andrews' Dark Angel
VC Andrews' Dark Angel
CC
DV
11:00am
1:00pm
Death of a Cheerleader
Death of a Cheerleader
CC
DV
1:00pm
3:00pm
VC Andrews' Dark Angel
VC Andrews' Dark Angel
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
React
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Loose Canons
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
After Hours
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
React
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Loose Canons
CC
DV
8:00pm
9:00pm
NCIS
…And Executioner
CC
DV
9:00pm
11:30pm
Prometheus
Prometheus
CC
DV
11:30pm
12:30am
NCIS
React
CC
DV
12:30am
1:30am
NCIS
Loose Canons
CC
DV
1:30am
2:30am
NCIS
After Hours
CC
DV
2:30am
5:00am
Prometheus
Prometheus
CC
DV
5:00am
6:00am
NCIS
…And Executioner
CC
DV
6:00am
7:00am
Lost Girl
Fae Day
CC
DV
7:00am
9:00am
Breakout
Breakout
CC
9:00am
11:00am
VC Andrews' Fallen Hearts
VC Andrews' Fallen Hearts
CC
DV
11:00am
1:00pm
Breakout
Breakout
CC
1:00pm
3:00pm
VC Andrews' Fallen Hearts
VC Andrews' Fallen Hearts
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
Scope
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Reasonable Doubt
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
Charade
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Scope
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Reasonable Doubt
CC
DV
8:00pm
9:00pm
FBI: Most Wanted
Predators
CC
DV
9:00pm
11:30pm
The Chronicles of Riddick
The Chronicles of Riddick
CC
DV
11:30pm
12:30am
NCIS
Scope
CC
DV
12:30am
1:30am
NCIS
Reasonable Doubt
CC
DV
1:30am
2:30am
NCIS
Charade
CC
DV
2:30am
5:00am
The Chronicles of Riddick
The Chronicles of Riddick
CC
DV
5:00am
6:00am
FBI: Most Wanted
Predators
CC
DV
6:00am
7:00am
Lost Girl
The Mourning After
CC
DV
7:00am
9:00am
A Sister's Nightmare
A Sister's Nightmare
CC
DV
9:00am
11:00am
VC Andrews' Gates of Paradise
VC Andrews' Gates of Paradise
CC
DV
11:00am
1:00pm
A Sister's Nightmare
A Sister's Nightmare
CC
DV
1:00pm
3:00pm
VC Andrews' Gates of Paradise
VC Andrews' Gates of Paradise
CC
DV
3:00pm
4:00pm
NCIS
Return To Sender
CC
DV
4:00pm
5:00pm
NCIS
Homefront
CC
DV
5:00pm
6:00pm
NCIS
Dead Letter
CC
DV
6:00pm
7:00pm
NCIS
Return To Sender
CC
DV
7:00pm
8:00pm
NCIS
Homefront
CC
DV
8:00pm
9:00pm
FBI: Most Wanted
Silkworm
CC
DV
9:00pm
12:00am
King Arthur: Legend Of The Sword
King Arthur: Legend Of The Sword
CC
DV
12:00am
3:00am
Wonder Woman
Wonder Woman
CC
DV
Back to Top
CCClosed Captioning DVDescriptive Video